Πολιτική Ποιότητας

 

Στην ΕΛΤΡΑΚ η ποιότητα μετράει. Η ποιότητα είναι ένα κρίσιμο συστατικό στην καθημερινότητά μας. Η ποιότητα αποτελεί μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην Αγορά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας. Παρουσιάζουμε την δέσμευση στην ποιότητα, με την δημιουργία της Πολιτικής Ποιότητας, η οποία οδηγεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον, ακολουθώντας τις Νομοθετικές απαιτήσεις.


Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται περιοδικά έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους και την Στρατηγική της Εταιρείας. Είναι αρκετά ελαστική έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων μας και των πελατών μας. Είναι σχεδιασμένη για να υποστηρίξει τις Αξίες μας:


Καινοτομία (Innovation)
Τελειότητα (Excellence)
Ομαδικότητα (Team-Work)
Ακεραιότητα (Integrity)
Απόδοση (Performance)

Διαβεβαιώνουμε ότι η λειτουργία μας ως Dealer κορυφαίων Οίκων, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουμε ως εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, των απαιτήσεων των Οίκων αντιπροσώπευσης και σε συμμόρφωση με την τελευταία έκδοση του Προτύπου ISO 9001.

Θέτουμε και παρακολουθούμε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους ποιότητας για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Διαρκείς στόχοι για μας αποτελούν:


● η δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους πελάτες μας
● η διεύρυνση του πελατολογίου μας και του εύρους των προϊόντων μας
● η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας
● η ενδυνάμωση της θέσης μας στην αγορά του κλάδου
● η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
● η εξάλειψη των σφαλμάτων
● η βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μας
● η συστηματική κατάρτιση του προσωπικού μας και η διατήρηση της επιχειρησιακής γνώσης με το προσφιλέστερο δυνατό μέσο.

Οι στόχοι αυτοί ανασκοπούνται σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Η Διοίκηση της εταιρείας μας δεσμεύεται ότι όλο το προσωπικό της αφομοιώνει και εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας στη διάρκεια της καθημερινής του εργασίας. Για το λόγο αυτό παρέχει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του.


Παράλληλα, για να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, εφαρμόζουμε μηχανισμό ελέγχου, που συνίσταται στην μέτρηση δεικτών απόδοσης των διεργασιών μας, στην καταγραφή και αξιολόγηση των διενεργούμενων ελέγχων, στις εσωτερικές επιθεωρήσεις, στις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί Δέσμευση της Διοίκησης και ευθύνη όλου του προσωπικού. Ζητούμε από το προσωπικό μας την συνεργασία τους και την υποστήριξή τους για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη. Αυτό μας κάνει καλύτερους, σαν Εταιρεία, σαν περιβάλλον να εργάζεται κανείς.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω