Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Πετρελαίου

Η Caterpillar διαθέτει την ευρύτερη ποικιλία σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με σημείο εκκίνησης τα 13,5kVA (10,8kW) έως και τα 17.550kVA (14.040kW), καλύπτοντας έτσι και την πλέον απαιτητική ανάγκη της αγοράς. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Caterpillar είναι τα μόνα που συνδυάζουν κινητήρα και γεννήτρια του ίδιου κατασκευαστικού οίκου (Caterpillar), γενονός που διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία σε συνδυασμό με τη μέγιστη απόδοση.

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη πετρελαίου της Caterpillar, κατάλληλα για εφαρμογές εφεδρικής (STANDBY) αλλά και συνεχούς (PRIME) λειτουργίας, είναι τριφασικά ή μονοφασικά, υδρόψυκτα, χαμηλής κατανάλωσης, αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας, ανοιχτού ή κλειστού τύπου (ηχομονωμένα), αργόστροφα (max 1500rpm), με ενσωματωμένες δεξαμενές καυσίμου.


Εκτός των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που φέρουν τον βασικό (standard) εξοπλισμό, η Caterpillar διαθέτει λύσεις και για κάθε εξειδικευμένη προδιαγραφή, όπως ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με δυνατότητα παραλληλισμού (με Η/Ζ της ίδιας ή και διαφορετικής ισχύος), απομακρυσμένα ψυγεία, δυνατότητες απομακρυσμένης παρακολούθησης, κτλ.


Ακολουθεί αναλυτική παράθεση του μεγαλύτερου μέρους των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που διαθέτει η Caterpillar, με λεπτομερείς, τεχνικές πληροφορίες ανά ζεύγος. Τα ζεύγη παρουσιάζονται βάσει μοντέλου και ισχύος. Επιλέξτε το ζεύγος που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και να έχετε πρόσβαση στο ανάλογο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

 

CATERPILLAR 13.5-22 kVA

CATERPILLAR 33-220kVA

CATERPILLAR 250-330kVA

CATERPILLAR 400-450kVA

CATERPILLAR 500-550kVA

CATERPILLAR 605-715kVA

CATERPILLAR 750-900kVA

CATERPILLAR 1100-1500kVA

CATERPILLAR 1600-1875kVA

CATERPILLAR 2000-2500kVA

CATERPILLAR 3000kVA