Διοίκηση ΕΛΤΡΑΚ

 

 • Νατάσα Κόβα - Αντιπρόεδρος
 • Παρασκευή Πολίτη (Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)
 • Χαράλαμπος Μερκούρης - Διευθυντής Πωλήσεων Χωματουργικού Κλάδου 
 • Χάρης Γραμματίκας - Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης & Τμήματος Ανταλλακτικών
 • Νίκος Μπαχάς - Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών 
 • Γιώργος Βαονάκης - Διευθυντής Συνεργείου Βιομηχανικού Κλάδου 
 • Γιάννης Ζερβός - Διευθυντής Συνεργείου Ναυτιλιακού Κλάδου
 • Πάνος Κοτσίκης – Διευθυντής Ανταλλακτικών
 • Νίκος Χριστόπουλος - Διευθυντής Πωλήσεων Μεταχειρισμένων Μηχανημάτων
 • Κώστας Ρήγας - Διευθυντής Πωλήσεων Μικρών Μηχανημάτων & Τμήματος Ενοικιάσεων
 • Γιάννης Μποτσιφάρας – Διευθυντής Βορείου Ελλάδος  
 • Αλβέρτος Διαμαντόπουλος - Διευθυντής Πωλήσεων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών & Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Δημήτριος Πειρουνάκης - Διευθυντής Πωλήσεων Ναυτικών Μηχανών

Υποκαταστήματα

Θεσσαλονίκη
• Γιάννης Μποτσιφάρας – Διευθυντής Βορείου Ελλάδος  

Πτολεμαΐδα
• Γιάννης Μποτσιφάρας - Διευθυντής Βορείου Ελλάδος
 
Λάρισα
• Ευθύμιος Σιούλας – Υπεύθυνος Υποκαταστήματος

Πάτρα
• Γεώργιος Τσιλικόπουλος – Υπεύθυνος Υποκαταστήματος

Κρήτη
• Παντελής Κωνσταντάκης – Υπεύθυνος Υποκαταστήματος