Υλικά επαναβαφής αυτοκινήτων

Η πλέον καινούρια δραστηριότητα της ΕΛΤΡΕΚΚΑ αφορά τα υλικά επαναβαφής αυτοκινήτων. Η έναρξη της δραστηριότητας σηματοδοτήθηκε από τη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Axalta, για την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των κορυφαίων προϊόντων Spies Hecker.

Επενδύοντας στην τεχνογνωσία, την υποστήριξη και τη συνεχή εκπαίδευση, η ΕΛΤΡΕΚΚΑ έχει σχηματίσει μια ομάδα 5 τεχνικών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο, ενώ τον Ιανουάριο του 2015, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Υπερσύγχρονου Τεχνικού Κέντρου στη Νέα Κηφισιά.

H πρόταση της ΕΛΤΡΕΚΚΑ ολοκληρώνεται προϊοντικά με τα εργοστάσια Norton, Henkel και Chamaeleon.