Υλικά επαναβαφής αυτοκινήτων

Το 2013 η ΕΛΤΡΕΚΚΑ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται με τα Υλικά Επαναβαφης. Η έναρξη της δραστηριότητας σηματοδοτήθηκε από τη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Axalta, για την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των κορυφαίων προϊόντων Spies Hecker. Το 2020 η συνεργασία με τον Όμιλο Axalta επεικτέινεται και η ΕΛΤΡΕΚΚΑ αναλαβμάνει την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των προϊόντων Cromax.

Επενδύοντας στην τεχνογνωσία, την υποστήριξη και τη συνεχή εκπαίδευση, η ΕΛΤΡΕΚΚΑ έχει σχηματίσει μια ομάδα 5 τεχνικών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο, ενώ τον Ιανουάριο του 2015, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Υπερσύγχρονου Τεχνικού Κέντρου στη Νέα Κηφισιά.

H πρόταση της ΕΛΤΡΕΚΚΑ ολοκληρώνεται προϊοντικά με τα εργοστάσια Norton, Henkel και Chamaeleon.