Φίλτρα

Προσφέροντας στον καταναλωτή πολλαπλές λύσεις από κατασκευαστές πρώτης τοποθέτησης άψογης ποιότητας, καλύπτουμε τις απαιτήσεις σε όλα τα φίλτρα, του συνόλου των κυκλοφορούντων στη χώρα μας αυτοκινήτων, φορτηγών και βαρέων οχημάτων.

Φίλτρα αέρα, καυσίμου, λαδιού, καμπίνας και υδραυλικού συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Επίσης διαθέτουμε λύσεις και για σημαντικό μέρος του πάρκου των μοτοσυκλετών.