Εξάτμιση

Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας, συνεργαζόμαστε με κατασκευαστές πρώτης τοποθέτησης, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των προϊόντων.

Εξατμίσεις, καζανάκια  και  καταλύτες, εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος του στόλου των αυτοκινήτων αλλά και των βαρύτερων οχημάτων.