ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Ευτύχιος Βασιλάκης – Πρόεδρος του Δ.Σ.
 • Χαράλαμπος Κόλλιας - Διευθύνων Σύμβουλος
 • Ιωάννης Εμιρζάς – Μέλος
 • Αντωνία Δημητρακοπούλου – Μέλος
 • Κυριάκος Σουλιώτης – Μέλος

 

Διοίκηση

 • Χάρης Κόλλιας - Διευθύνων Σύμβουλος
 • Κυριάκος Σουλιώτης - Marketing Manager
 • Δημήτρης Κατσουλιέρης - Διευθυντής Κλάδου Γνήσιων Ανταλλακτικών
 • Κωνσταντίνος Πάσχος - Διευθυντής Κλάδου Ανταλλακτικών Aftermarket
 • Φώτης Αγραπίδης - Διευθυντής Κλάδου Υλικών Επαναβαφής
 • Λάμπρος Σακκάς - Διευθυντής Πωλήσεων & Ανάπτυξης Δικτύου
 • Άγγελος Μωραΐτης - Διευθυντής Πωλήσεων - Key Accounts
 • Δημήτρης Γκόλιας - Purchasing Manager
 • Γιώργος Πετρόπουλος - Υπεύθυνος Πωλήσεων Προϊόντων Diesel
 • Θοδωρής Παπακώστας - Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών