Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ καλωσορίζει την σειρά λιπαντικών Valvoline

H ΕΛΤΡΕΚΚΑ καλωσορίζει στη γκάμα των προϊόντων της, τη σειρά λιπαντικών Valvoline. Η εταιρία Valvoline, η πρώτη εταιρεία λιπαντικών παγκοσμίως η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παραγωγή λιπαντικών από το 1866, διαθέτει λιπαντικά κινητήρων για κάθε ανάγκη λίπανσης.

Από την ίδρυση της, η Valvoline και οι επιστήμονες της καινοτομούν, δημιουργούν και επαναπροσδιορίζουν λιπαντικά υψηλής απόδοσης.

Για 150 χρόνια η Valvoline βρίσκεται στην κορυφή της τεχνολογίας λιπαντικών. Από τη δημιουργία του λιπαντικού X-18 το 1939, στο λιπαντικό υψηλής απόδοσης  σε κινητήρες αγωνιστικών αυτοκινήτων το 1965  και στο  MaxLife  το λιπαντικό με ειδική φόρμουλα που επεκτείνει την ζωή του κινητήρα το 2000. Η Valvoline  καινοτομεί για να παρέχει  ποιοτικά προϊόντα που μεγιστοποιούν τη φροντίδα του κινητήρα

  

Διαγωνισμός "Ώρα να τραβήξετε τα βλέμματα"

 

150

Διαγωνισμός «Ώρα να τραβήξετε τα βλέμματα»

Η εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. με έδρα Θηβαΐδος 15, Νέα Κηφισιά, διοργανώνει τον διαγωνισμό «Ώρα να τραβήξετε τα βλέμματα» για τους πελάτες της, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 01/07/2019 και 31/08/2019.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1. Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. διενεργεί διαγωνισμό και θα κληρώσει έναν νικητή για ένα αυτοκίνητο Seat Ibiza IBA01 KJ11BV 1.0 75HP Reference.
 2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος οι πελάτες της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., δηλαδή οι επιτηδευματίες (business to business) πελάτες φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν επαγγελματική σχέση με την ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. (εφεξής ο «Πελάτης» ή οι «Πελάτες»).Σημειώνονται δε τα ακόλουθα:

i. Καθ’ όσον αφορά φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ii. Η συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική (αφορά αποκλειστικά τον Πελάτη της ΕΛΤΡΕΚΚΑ), δεν δύναται να μεταβιβαστεί και δε δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να ανταλλαγεί με άλλο, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας, απαγορεύεται δε η παραχώρηση του από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.

iii. Της συμμετοχής στο διαγωνισμό εξαιρούνται οι εταιρείες του ομίλου Autohellas ATEE, καθώς και οι υπάλληλοι της, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας (εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις των παρόντων όρων).

 1. Οι Πελάτες της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό εφόσον δώσουν την γραπτή συγκατάθεσή τους για την συμμετοχή και την προσδιορισμένη χρήση των στοιχείων τους, υπογράφοντας το ειδικό ενημερωτικό έντυπο του διαγωνισμού, το οποίο περιγράφει τον μηχανισμό και τους όρους διεξαγωγής.
 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με την συλλογή συμμετοχών, βάσει των αγορών τους σε είδη Valeo, στον προκαθορισμένο χρόνο του διαγωνισμού (ήτοι με αγορές για το χρονικό διάστημα από 01/07/2019 έως και 31/08/2019).
 3. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε €100 αγορών σε ανταλλακτικά μάρκας Valeo, οι πελάτες εξασφαλίζουν μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ειδικά στις ομάδες προϊόντων «Συμπλέκτες», «Υαλοκαθαριστήρες» και «Αντιψυκτικά» (με βάση την κατηγοριοποίηση του προμηθευτή), για κάθε €100 αγορών εξασφαλίζουν δυο συμμετοχές. Από τον διαγωνισμό εξαιρείται η ομάδα προϊόντων «Φανάρια- Φωτισμός». Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχών για κάθε Πελάτη. Στο τέλος του διαγωνισμού, ο αριθμός των συμμετοχών θα μετατραπεί σε κωδικούς συμμετοχής για την κλήρωση. Οι πελάτες θα ενημερωθούν για τον αριθμό και τους κωδικούς συμμετοχής τους, στο τέλος του διαγωνισμού και πριν την ημερομηνία της κλήρωσης. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 16/09/2019 και ώρα 16:00, στα γραφεία της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. (Θηβαΐδος 15, Νέα Κηφισιά), παρουσία των ορισμένων προς τούτο μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση ειδικής κληρωτίδας, στην οποία θα εισαχθούν κάρτες οι οποίες θα αναγράφουν όλους τους κωδικούς συμμετοχής, όλων των συμμετεχόντων του διαγωνισμού. Η διαδικασία της κλήρωσης θα είναι ανοιχτή σε όποιους από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να παρευρεθούν. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας νικητής και δυο αναπληρωματικοί (1ος & 2ος), για την περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο.
 4. Ο νικητής του δώρου που θα προκύψει από την κλήρωση, θα ειδοποιηθεί μέσω email ή στο κινητό του τηλέφωνο. Η μη εμφάνιση του νικητή μέσα σε 5 ημέρες παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του ορίζεται ως μη αποδοχή. Τότε καλείται ο 1ος και ακολούθως ο 2ος αναπληρωματικός. Αν κανείς δεν αποδεχθεί το δώρο  η κλήρωση δύναται να επαναληφθεί χωρίς τη συμμετοχή των αρχικώς κληρωθέντων (νικητή και αναπληρωματικών).
 5. Ο νικητής του διαγωνισμού θα παραλάβει το έπαθλο του διαγωνισμού με την επίδειξη του δελτίου αστυνομική ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους από την εταιρεία ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 6. Ρητά διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την μεταβίβαση του αυτοκινήτου, την έκδοση πινακίδων και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.
 7. Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.
 8. Η εγγραφή και συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση προσώπων (κατά το μέρος που αφορά συμμετοχή φυσικών προσώπων και τα όργανα νομικών προσώπων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό)  καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ ) σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. αποκλειστικά για το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της από τον διαγωνισμό, επικοινωνίας και για την τήρηση φορολογικών και άλλων συναφών διατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της ισχύουσας νομοθεσίας και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα παρακάτω :

i. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.

ii. Οι συμμετέχοντες για κάθε θέμα που αφορά στα ΔΠΧ μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα τηλ. 2105704601-653 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Κάθε αίτημα ή αντίρρηση του Υποκειμένου σχετικά με ΔΠΧ, που θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας ΔΠΧ DPO, Κωνσταντίνο Σχοινά, 21067777990, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η απάντηση θα είναι επίσης υποχρεωτικά έγγραφη και θα δίδεται εντός του χρονικού πλαισίου που επιτάσσει ο νόμος.

iii. Τα υποκείμενα των ΔΠΧ κατηγοριοποιούνται

1. στους ίδιους τους πελάτες και

2.στα όργανα εκπροσώπησή τους (de iure και de facto) στο διαγωνισμό και παρεμφερείς κατηγορίες οπότε και χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία με τον Πελάτη, ο οποίος στις περιπτώσεις αυτές ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τα ΔΠΧ και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία τα ΔΠΧ χειρίζονται και κοινοποιούνται στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ.

iv. Τα ΔΠΧ μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., όπως πχ υπηρεσίες διοικητικής , τεχνολογικής, λογιστικής υποστήριξης και άλλων συναφών υπηρεσιών, καθώς και στην επιχείρηση που θα προμηθεύσει το δώρο, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας ως αναφέρονται ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση ότι δεσμεύονται με αυστηρούς συμβατικούς όρους για την τυχόν επεξεργασία που διενεργείται.

v. Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προτίθεται να μεταβιβάσει ή διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα πρόσωπα πέρα των ανωτέρω ή σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

vi. Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα ΔΠΧ σας για τον σκοπό της επεξεργασίας που αναφέρεται ανωτέρω είναι εκείνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη διαγωνιστική διαδικασία και την τήρηση των φορολογικών και άλλων διατάξεων που επιβάλλουν την διατήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, την τήρηση λοιπών νομικών υποχρεώσεων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ ή και δικαιωμάτων των συμμετεχόντων.

vii. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας (όπως ορίζεται ανωτέρω) για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων ή και να ανακαλέσουν την όποια διδόμενη  συγκατάθεσή τους, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση.

viii. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628.

ix. Νοείται ότι η άρνηση επεξεργασίας ΔΠΧ που ζητούνται κατά περίπτωση αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και λήψη του δώρου.

x. Προς τούτο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δίδουν τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/εκδηλώσεις για το διαγωνισμό.

xi. Σε κάθε περίπτωση τα ως άνω μέλη δύναται να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τους ΠΣΕ Ειδικά για τους ΠΣΕ δύνανται να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη διδόμενη με το παρόν συγκατάθεση.

xii. Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων των μελών, η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του οικείου αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας για την ικανοποίηση του αιτήματος, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους τους άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016).

xiii. Νοείται ότι τόσο η ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ όσο και ο Πελάτης ευθύνεται για τη ζημία που θα υποστεί ο άλλος εξαιτίας της μη συμμόρφωσής του με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί ΔΠΧ, και τους παρόντες όρους. Συνεπώς, έκαστος υποχρεούται να αποζημιώσει τον έτερο από απαιτήσεις τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των υποκειμένων ΔΠΧ και διοικητικών προστίμων) για ζημίες και κόστη που προκλήθηκαν  από την αποτυχία του (ή τυχόν βοηθών εκπληρώσεως και προστηθέντων, ή/και υπεργολάβων) να συμμορφωθεί με τους παρόντες ή την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Οι όροι του διαγωνισμού, καθώς και τα αποτελέσματά του θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. – www.eltrekka.gr
 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.


  

Τεχνικά Σεμινάρια Schaeffler - 11 & 12 Ιουνίου 2019

Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ διοργάνωσε στις 11 και 12 Ιουνίου 2019 τεχνικά σεμινάρια στην Λάρισα και την Θεσσαλονίκη με θέμα Σύστημα Χρονισμού με καδένα & εξαρτήματα κυλινδροκεφαλής. Τα σεμινάρια οργανώθηκαν σε συνεργασία με τον οίκο Schaeffler.