Πρόγραμμα Σεμιναρίων ΕΛΤΡΕΚΚΑ

Αναλογιζόμενοι τις ιδιαίτερες συνθήκες υγιεινής που έχουν διαμορφωθεί με την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίσαμε προς το παρόν την αναστολή του προγράμματος σεμιναρίων για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο.  Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ελπίζουμε να επανέλθουμε σύντομα με συνέπεια στον ετήσιο προγραμματισμό μας.