Τεχνικά σεμινάρια στην Πάτρα - 12 & 13 Ιουνίου 2018

Στις 12 & 13 Ιουνίου 2018, διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τεχνικά σεμινάρια στο κατάστημα της ΕΛΤΡΕΚΚΑ στην Πάτρα.

Στις 12 Ιουνίου στο σεμινάριο με θέμα Υβριδικά οχήματα - Diagnostics over Internet Protocol  συμμετείχαν 40 άτομα και αναλύθηκαν τα θέματα:

  • Βασικές αρχές λειτουργίας υβριδικών οχημάτων
  • Ασφάλεια εργασίας σε υβριδικά οχήματα
  • Υβριδικό σύστημα Toyota
  • Νέες μέθοδοι διάγνωσης / νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας
  • Ειδικός εξοπλισμός συνεργείων με συμβατότητα DoIP

Στις 13 Ιουνίου στο σεμινάριο με θέμα “Παλμογράφος”  η συμμετοχή των ατόμων ήταν αντίστοιχη και αναλύθηκαν τα θέματα:

  • Αρχές λειτουργίας / Βασικές γνώσεις / Οφέλη χρήσης παλμογράφου
  • Μέθοδοι διάγνωσης προβλημάτων με παλμογράφο
  • Πρακτική εξάσκηση